Online bestellen

Hoe kan ik een product online aankopen ?

Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar het artikel van zijn keuze, kiest de maat die hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op "Plaats in winkelmandje”. Op die manier komt het gekozen artikel in het "Winkelmandje" terecht. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in het "Winkelmandje" bevindt. Indien de Klant zijn order wil bevestigen dient hij zijn leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.

De Klant ontvangt, na de aankoop, via een eerste e-mail een bevestiging van zijn bestelling. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail van het transportbedrijf op het ogenblik dat zijn bestelling verstuurd wordt.

Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.

Levering

Bij de bevestiging van de bestelling, kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres (woonplaats, arbeidsplaats of andere).

Atelier B bvba zal zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat adres wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met het adres van het dichtstbijzijnde afhaalpunt waar de klant zijn bestelling kan ophalen.

Indien de Klant zijn bestelling niet afhaalt binnen het vooropgestelde afhaaltermijn, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar Atelier B bvba die vervolgens contact zal opnemen met de Klant teneinde de levering van de bestelling te regelen. In dat geval kunnen bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.

De bestelde Producten worden geleverd op het leveringsadres zoals het door de Klant opgegeven wordt tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden.

De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn in België, Nederland, Luxemburg en binnen de EU.

Atelier B bvba houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere leveringen in functie van de beschikbaarheid van de Producten. Elke levering wordt aangekondigd via e-mail. De levering is vergezeld van een orderbevestiging, waarop ook de details van de geleverde goederen zijn vermeld.

In het geval dat een levering tijdens het leveringsproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit artikel gerespecteerd worden, dan zal Atelier B bvba volledig op haar kosten een nieuwe zending versturen als het Product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de transportkosten terugbetalen. De overdracht van het risico van verlies en/of schade aan de Klant geschiedt bij de levering.

Herroeping en retours

Tenzij expliciet anders is vermeld op de site, heeft de Klant het recht om, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, Atelier B bvba op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven.

De Klant kan voor de betreffende bestelling een ‘Retourzending’ opstarten door te mailen naar [email protected] met vermelding van het betreffende artikelnummer, de producten en de hoeveelheid.

Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voor zover het Product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in onberispelijke toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking inclusief hangtag met productinfo, niet gedragen of gewassen, volledig (samen met alle bijhorende items, zoals ceintuur ed.), vergezeld van de originele verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt) en van een volledig ingevuld retourdocument. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden.

Zodra de 14 kalenderdagen verstreken zijn, is Atelier bvba niet meer in staat om de retour te aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender. Er kunnen  retours aanvaard worden via de fysieke winkel van Gare de Robe. De retour  moet verstuurd worden naar het volgend adres dat ook duidelijk vermeld staat op het retourdocument:

Gare de Robe Webshop
Leopold II Laan 47A
8000 Brugge
België

De risico’s verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Klant.

De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na tijdig ontvangst van de retour door Atelier B. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.

Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:

Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft door middel van kredietkaart, zal na het nakijken van de teruggezonden artikelen, een credit worden uitgevoerd op de kredietkaart die de Klant gebruikt heeft om de aankoopprijs te betalen van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de verschuldigde bedragen of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de overeengekomen modaliteiten met de bank die de kaart uitgeeft. Indien de Klant zijn bestelling heeft betaald met een andere vorm van betaling, zal de terugbetaling worden uitgevoerd via overschrijving op het bankrekeningnummer dat hij heeft vermeld op de retourbon.